Παράκαμψη για το κεντρικό περιεχόμενο

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Οι εγγραφές έχουν κλείσει

Σχετικά με το μάθημα

Το Έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 24 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Πράξη: «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Οριζόντια Πράξη» MIS 5001313 και κωδικό ΣAE 2016ΣΕ34510090.


Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα της ελληνικής κοινότητας Κωφών. Είναι μια πλήρης γλώσσα, η οποία χρησιμοποιεί τα ίδια είδη γραμματικού μηχανισμού που υπάρχουν και στην προφορική γλώσσα[1] .


Η ΕΝΓ έχει αναγνωριστεί νομικά ως επίσημη γλώσσα της κοινότητας των Κωφών για εκπαιδευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα το 2000. Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα εκτιμάται ότι χρησιμοποιείται από περίπου 40.600 νοηματιστές. Σύμφωνα με τον Α. Καλοκαιρινό, εναλλακτικά του όρου νοηματική γλώσσα θα μπορούσε να χρησιμοποιείται ο όρος νευματική γλώσσα (γλώσσα των νευμάτων)• κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα των Κωφών .


Aπαραίτητα Προσόντα

Οι μαθητές σε αυτό το μάθημα χρειάζονται να γνωρίζουν τις βασικές αρχές τις νοηματικής γλώσσας και να έχουν έρθει σε επαφή με το αντικείμενο έστω μία φορά στη ζωή τους.

Εκπαιδευτική Ομάδα

Course Staff Image #1

Βασίλης Κουρμπέτης Προϊστάμενος Μαθήματος

Σύμβουλος Α' Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Αγωγής

Course Staff Image #2

Κώστας Μπούκουρας

Σύμβουλος Τεχνολογίας και Εφαρμογών

Συχνές Ερωτήσεις

2η ερώτηση

η απάντηση εδω..

  1. Αριθμός Μαθήματος

    IEP01
  2. Το Μάθημα ξεκινάει:

  3. Το Μάθημα ολοκληρώνεται:

  4. Προσπάθεια

    6