Παράκαμψη για το κεντρικό περιεχόμενο

Κοίτα με! Κάτι σου λέω... Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για την Α'-Β' Δημοτικού Α' Κύκλος

Οι εγγραφές έχουν κλείσει

Ενότητα μαθημάτων :

Σύγχρονες μέθοδοι  διδασκαλίας και χρήσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

 

  1. ENGA Κοίτα με! Κάτι σου λέω... Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Α' Κύκλος
  2. ENGΒ Κοίτα με! Κάτι σου λέω... Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Β' Κύκλος
  3. ENG0 Βλέπω και Μαθαίνω Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Εισαγωγικός Κύκλος
  4. ENGC Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Γ' Κύκλος
  5. ENGD Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Δ' Κύκλος

Λίγα λόγια για την ενότητα των μαθημάτων: «Σύγχρονες μέθοδοι  διδασκαλίας και χρήσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας»

Η γλώσσα είναι ένα σύστημα αυθαίρετων συμβόλων και γραμματικών κανόνων που αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου και που τα μέλη μίας κοινότητας μοιράζονται και χρησιμοποιούν μεταξύ τους για να αλληλεπιδρούν, να ανταλλάσσουν ιδέες, συναισθήματα, σκοπούς και να μεταδίδουν τον πολιτισμό τους από γενιά σε γενιά. Το πλήθος των ζωντανών ανθρώπινων γλωσσών προσδιορίζεται περίπου στις 7000 http://www.ethnologue.com/world . O ακριβής αριθμητικός προσδιορισμός των γλωσσών σχετίζεται με τον ορισμό και τη διάκριση μεταξύ γλώσσας και διαλέκτου. Οι φυσικές γλώσσες είναι ομιλούμενες ή νοηματικές. Έχουν καταγραφεί 135 νοηματικές γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι μια εξ αυτών. http://www.ethnologue.com/statistics/family

Οι νοηματικές γλώσσες είναι οι γλώσσες που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τις κοινότητες των κωφών επιτρέποντας τους να επικοινωνούν αβίαστα, εύκολα, φυσικά, αμφίδρομα και αποτελεσματικά (Wilbur 1979, Woodword 1990, Κουρμπέτης Χατζοπούλου 2010) εκπληρώνοντας τις προϋποθέσεις λειτουργικότητας μιας γλώσσας: προσβασιμότητα, αποτελεσματικότητα, προβλεπτικότητα/ προβλεψιμότητα- ( Pinker 1984).

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι η φυσική γλώσσα των κωφών στην Ελλάδα, της οποίας η ιστορία δεν φαίνεται να ξεπερνά τα 80 χρόνια, ενώ η έρευνα της άρχισε μόλις το 1984 (Κουρμπέτης & Χατζοπούλου 2010). Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα χρησιμοποιείται από την πλειονότητα των Ελλήνων κωφών (η οποία αποτελεί έναν πληθυσμό 10.000 περίπου ατόμων), από ακούοντα παιδιά κωφών γονέων, από ακούοντες ειδικούς που ασχολούνται με κωφούς και από ακούοντες γονείς κωφών παιδιών.

Στην ελληνική κοινωνία ακόμη και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι που αφορούν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα π.χ. ότι είναι διεθνής, ότι είναι εικονιστική μη λεκτική γλώσσα, ότι δεν έχει γραμματική και συντακτικό, ότι έχει φτωχό λεξιλόγιο, ότι μαθαίνεται εύκολα (Kourbetis & Hoffmeister 1985, Κουρμπέτης & Χατζοπούλου 2010), στερεότυπες αντιλήψεις και προκαταλήψεις, που συσκοτίζουν την αλήθεια.

Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Μέχρι και σήμερα, η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι μια περιθωριοποιημένη και καταπιεσμένη γλώσσα χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη αξία για άτομα και θεσμούς που δεν την χρησιμοποιούν. Είναι μια μειονοτική γλώσσα που μόνο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εκτιμάται η παιδαγωγική και επικοινωνιακή της αξία. Αυτή η πραγματικότητα επηρεάζει αρνητικά χρήστες, ερευνητές αλλά και την ίδια την γλώσσα.

Προϋποθέσεις διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας είναι πάρα πολύ δύσκολη, όχι γιατί η ίδια η γλώσσα είναι συγκριτικά με άλλες γλώσσες δυσκολότερη, αλλά γιατί δεν υπάρχουν αρκετές ψυχογλωσσολογικές έρευνες, που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων, μεθόδων διδασκαλίας, εκπαιδευτικού υλικού, τα οποία θα βοηθούσαν τη διδασκαλία της γλώσσας.

Επίσης, όπως συμβαίνει με όλες τις γλώσσες δεν μπορεί να την διδάξει ο οποιοσδήποτε. Ένας δάσκαλος της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πρέπει να είναι μέλος της κοινότητας των Κωφών, κωφός ή ακούων με ειδική εκπαίδευση στη διδασκαλία της γλώσσας. Το ότι κάποιος είναι κωφός δεν σημαίνει ότι γνωρίζει την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή όταν κάποιος κωφός ή ακούον νοηματίζει δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιεί την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Οι δάσκαλοι και οι διερμηνείς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας αποτελούν τη μόνη ελπίδα για την αναβάθμιση της γλώσσας. Διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Στα χέρια τους βρίσκεται η γλωσσική καθοδήγηση μιας καινούριας γενιάς κωφών παιδιών, των γονέων τους, των εκπαιδευτικών και όλων όσων θα ασχοληθούν σοβαρά με τους κωφούς της χώρας. Για το λόγο αυτό τούτη, η συγκεκριμένη ομάδα των ειδικών καλό θα είναι να γνωρίζει τα όρια και τις ελλείψεις της χρησιμοποιώντας τη γλώσσα με τον απαραίτητο σεβασμό, που όλοι αρμόζει να επιδεικνύουμε σε γλώσσες που έχουν κοινωνικά βρεθεί στο περιθώριο.

Η ενότητα των μαθημάτων: «Σύγχρονες μέθοδοι  διδασκαλίας και χρήσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας» που για πρώτη φορά προσφέρονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την πλατφόρμα iepX.gr  σας προσφέρει λύσεις για το πρόβλημα της διδασκαλίας και της χρήσης της ΕΝΓ.

Εκπαιδευτική ομάδα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ 

Course Staff Image #1

Βασίλης Κουρμπέτης Προϊστάμενος Μαθήματος

E-mail: vk@iep.edu.gr    kourbetis1@gmail.com   

Βασίλης Κουρμπέτης είναι δάσκαλος  από το 1979, με Master of Education στην Εκπαίδευση Κωφών το 1982 και   Doctor of Education στην Εφαρμοσμένη Ψυχογλωσσολογία και Κώφωση το 1987 από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

Από τον Φεβρουάριο του 2012 μέχρι σήμερα είναι Σύμβουλος A του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2018 ήταν Συντονιστής της Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΙΕΠ.  Από το 2000 μέχρι το  2012  ήταν Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και βιβλία, 4 μονογραφίες και πλήθος  παρουσιάσεων σε ελληνικά και ξένα συνέδρια.

Έχει δημιουργήσει  Εκπαιδευτικά Εργαλεία, για την εκπαίδευση και επικοινωνία Κωφών και ακουόντων με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων: http://www.prosvasimo.gr/el/ekpaideutiko-uliko και  http://www.sign1st.eu/en/  και την παρούσα εκπαιδευτική πλατφόρμα http://iepx.gr

Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι η εκπαίδευση και η κοινότητα των Κωφών  και  η δομή, διδασκαλία και χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Course Staff Image #2

Μαριάννα Χατζοπούλου συγγραφέας 

E-mail: mhatzopoulou@gmail .com

Η Μαριάννα Χατζοπούλου γεννήθηκε στην Εύβοια και ξεκίνησε τις σπουδές της στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία το1985. Το 1985-1986 εξειδικεύτηκε στην εκπαίδευση των κωφών παιδιών. Ο διδακτορικός της τίτλος αφορά στην κατάκτηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το Κωφό παιδί Κωφών γονέων (Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, Τομέας Γλωσσολογίας, Νοηματικών Γλωσσών).,

Έχει δουλέψει ως δασκάλα σε σχολεία Κωφών και Βαρηκόων στην Αθήνα, σε ΚΕΔΔΥ, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο τμήμα Ειδικής Αγωγής και από τον Δεκέμβριο του 2017 έχει αναλάβει  στη θέση της  Αναπληρώτρια ςΠροϊσταμένης στο ΚΕΔΔΥ Β Αθήνας.

Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα , προγράμματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, προγράμματα ενηλίκων.

Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και  βιβλία, έχει μία μονογραφία στα αγγλικά και έχει αναπτύξει Εκπαιδευτικά Εργαλεία, για την εκπαίδευση των  Κωφών και για τη χρήση και την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας .

Το κύριο ερευνητικό της ενδιαφέρον είναι η εκπαίδευση και η κοινότητα των Κωφών  η διδασκαλία και η χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΚΑΡΙΠΗ

Course Staff Image #3

 Σπυριδούλα Καρίπη συγγραφέας 

 H Σπυριδούλα Καρίπη είναι Ειδική Παιδαγωγός με γλωσσική επάρκεια στην ΕΝΓ.  Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο έρευνας την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και την διδασκαλία της σε κωφούς μαθητές.  

Από το 2008 εργάζεται στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης στο οποίο είναι προϊσταμένη.

Το 2015 δημοσίευσε 2 εκπαιδευτικά πολυμεσικά υλικά για α) την ανάπτυξη της γλωσσικής ετοιμότητα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και β) την εκμάθηση της ΕΝΓ στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Από το 2017 εκπονεί το εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της ΕΝΓ για τη Γ΄ Δημοτικού. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσεις για την διδασκαλία της ΕΝΓ σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

  1. Αριθμός Μαθήματος

    ENGAB
  2. Το Μάθημα ξεκινάει:

  3. Το Μάθημα ολοκληρώνεται: